Koninklijke Harmonie Leo XIII Izegem

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte


'TOETi' - bestuurEigen jeugdbestuur


Vertegenwoordiging op algemene bestuursvergaderingen 


De muzikanten en ideologie van 'TOETi' worden in het bestuur van de Koninklijke Harmonie Leo XIII vertegenwoordigd door een jeugdcoördinator bijgestaan door 2 muzikant-bestuursleden en de dirigent. Minstens één van deze vier personen is op de algemene bestuursvergadering die gemiddeld één keer om de acht weken plaatsvindt en verdedigt de verschillende belangen van 'TOETi'.

Ann Denys

alt

Emiel Vannieuwenhuyse

alt

Niels Vierstraete

alt

 

Lynn Callewaert

alt

 

Het spreekt voor zich dat alle Leo XIII-bestuursleden bij het uitvoeren van beslissingen ook rekening houden met 'TOETi', net zoals dat gebeurt voor 'Leotalic' als voor de voltallige harmonie K.H. Leo XIII. De sterkte van ons voltallige bestuur is nl. gelegen in de complementariteit van de groep. Daar wordt bij elke beslissing over gediscussieerd en naartoe gestreefd.


Semesteriële ledenvergadering


Hoewel 'TOETi' deeluitmaakt van K.H. Leo XIII, is 'TOETi' zelf bevoegd om de meeste bestuurlijke taken zelf te regelen. Het vastleggen van repetities, het kiezen en uitproberen van (nieuwe) stukken of het vervoer van instrumenten zijn zaken waar we zelf over beslissen. De meeste communicatie gebeurt via mail of via mondelinge correspondentie, maar 2 keer per jaar (in het najaar en in het voorjaar) wordt er een algemene ledenvergadering voor alle 'TOETi'-leden georganiseerd. Op zo'n vergadering geven we aan elke jeugdmuzikant de kans om zijn vragen, opmerkingen of problemen te melden. Naast muzikale ervaring willen we hen als vereniging ook andere vaardigheden bijbrengen die in hun latere professionele loopbaan van pas kunnen komen.

 

alt

 

U bent hier TOETi Bestuur