Koninklijke Harmonie Leo XIII Izegem

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte


'K. H. Leo XIII' - doelstellingMuziek maakt beweging


Ons doel is plezier te hebben in wat we doen, en tegelijk ons publiek te geven waar het recht op heeft: een schitterende muzikale ervaring! En dat al bijna 100 jaar lang...

Harmonie zijn is musicerenrepeterenconcerteren en socialiseren. We zetten ons samen in om een kwaliteitsvolle harmonie te zijn, in respect voor elkaar. Kwaliteit boven kwantiteit. Bij K. H. Leo XIII is het toegestaan dat een mindere muzikant zich thuisvoelt. Het is toegestaan dat een talentvolle muzikant uitblinkt in wat hij of zij kan. We hebben oog voor elke muzikant. Bij K.H. Leo XIII is conservatorium of dergelijke meer zeker geen toegangsvoorwaarde. Integendeel...

We blijven trouw aan de idealen van onze stichters: culturele initiatieven nemen die de creativiteit van het individu sociaal verheffen. We doen dit samen, in verdraagzaamheid voor elkaars kunnen. In Koninklijke Harmonie Leo XIII blijven we hulpvaardig naar elkaar, zelfs voorbij de deur van ons repetitielokaal. Binnen en buiten de muren van het repetitielokaal, binnen en buiten de uren waarop repetities vallen. Misschien is dit gegeven wel een toegangsvoorwaarde. Naast IQ is er ook EQ.


Beweging met 4 pijlers


Musiceren


Muziek is de passie van onze leden, liefde voor muziek zorgt voor de samenhang en vriendschap. Muzikaal talent is ons trouwens niet vreemd. Wij zijn bijzonder verheugd jaarlijks mooie resultaten van onze jonge leden op de Vlamo-wedstrijden te zien. Ook zijn een aantal muzikanten en/ of dirigenten tot op vandaag professioneel actief in de muzikale wereld. Wij verwijzen maar al te graag naar ons oud-lid, saxofonist en ex-jeugddirigent Bjorn Verschoore, die momenteel Kapelmeester is bij de 'Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine'. Oud-jeugddirigent Marc Kerckhof is dan weer actief in 'Kunstacademie Art'Iz', de toenmalige 'Stedelijke Academie voor Muziek en Woord Izegem'. Veel van onze leden zijn bovendien actief in meerdere muziekverenigingen. Het mag dus duidleijk zijn dat we musiceren binnen en buiten onze harmonie hoog in het vaandel dragen.


Repeteren


Repeteren is de ruggengraat van onze werking. Het is de wekelijkse "kapstok" waaraan wij onze werking ophangen en dus besteden we er bijzonder veel aandacht aan. De repetities van de harmonie starten vrijdag stipt om 20:15u.  De repetities zijn ook de ideale plaats waar de samenwerking dirigent, leden & bestuur tot uiting komt.  

Nieuwe stoelen kregen we in de loop van 2010, maar in het voorjaar van 2011 werden onze repetitielokalen volledig hernieuwd. Zo zorgden wij voor een akoestisch beter systeemplafond, aangepaste verlichting, nieuwe verwarming en nieuwe opbergsystemen voor onze instrumenten en partituren. Het lokaal werd ook brandveiliger gemaakt en het trommelkorpslokaal werd een polyvalente ruimte (vestiaire, ontvangstruimte, kleine keuken, opbergkasten, enz...). Sinds het wegvallen van het onderliggende café 'De Gilde' in november 2014 doet de ruimte dienst als bar, waar diverse dranken en versnaperingen te vinden zijn.


Musiceren


Concerteren staat centraal in onze werking, een muzikale performance geven is uiteindelijk ons doel. In de afgelopen jaren ontwikkelden we onze eigen stijl van concerten, met een aansprekende en samenhangende muziekkeuze. We zijn dan ook blij een trouw publiek te mogen verwelkomen, een publiek dat een aangename muzikale avond wel weet te smaken. Een kritisch publiek, dat wel, maar dat zorgt ervoor dat we ons elk concert trachten te overtreffen.

Telkens zorgen we voor een (semi)professionele omkadering dankzij de inspanningen van bestuursleden Simon Van Wallgehem (belichting, podium) en een externe firma die het audiogedeelte voor hun rekening neemt. Voor onze concerten zoeken wij vooral publieksbindende samenwerking met andere muziekverenigingen en andere culturele verenigingen.  Onze concerten werden tot voor kort gepresenteerd door Margot Derycke, de bekende Radio 2 - stem, maar de laatste concerten worden vooral aan elkaar gesproken door onze voorzitter, Dirk Van Walleghem.

Omdat het oog ook wat wil, zitten wij sinds het werkjaar 2012-2013 letterlijk in een nieuw jasje. Naar aanleiding van ons 90-jarig bestaan werden alle muzikanten en bestuursleden voorzien van een kostuum op maat, een upgrade die door velen in de smaak viel. 


Socialiseren


Wij proberen meer te zijn dan een harmonie, wij proberen een vriendengroep te zijn, waar je kan rekenen op de steun van de ander. Dit toont zich enerzijds in onze werking. Denken we aan "de Nachtridders" die de derde vrijdag van november elk jaar tot in de vroege uurtjes op pad gaan. Sint-Cecilia, de drumband, mensen die mee repeteren in andere muziekkorpsen en dergelijke meer zijn nog een van de vele andere voorbeelden. Tot en met 2015 hebben wij "de congé" jarenlang samen ingezet, tijdens het gratis bibliotheekconcert "Allé Congé" gevolgd door onze familiebarbecue. Sinds 2016 sluiten wij samen "de congé" af met een familienamiddag.

Anderzijds proberen wij ook hart voor de families en gezinnen te hebben. Tijdens dagrepetities richten wij regelmatig kinderopvang - onder volwassen toezicht - in voor onze leden. Dit is bijzonder handig voor gezinnen waar beide partners muzikant zijn, of waar één van de partners moet werken tijdens de weekends. Terwijl de ouders zich muzikaal animeren, wordt er in kinderanimatie op maat van elke leeftijdscategorie (1 jaar - 12 jaar) voorzien. Op het einde van de repetitie laten we de kinderen dan even meeluisteren... Jong geleerd is oud gedaan, zeker?

 

U bent hier Leo XIII Doelstelling